Jagttegn

Før man kan gå på jagt i Danmark, skal man have bestået den obligatoriske jagtprøve.

Man kan tidligst få jagttegn som 16-årig, og jagttegnet skal fornyes hvert år.

Alle jægere, som består jagtprøve i 2014 eller senere, skal for at må gå på jagt med haglgevær bestå en haglskydeprøve.
For jægere, der bestod jagtprøven i 2013 eller før, er der ikke krav om at skulle bestå haglskydeprøven.

Ved spørgsmål angående Jagttegns kursus kontakt Steen Riis-Petersen på telefon: 31621968.


Jagttegnskursus i Sorø Jagt- og Naturforening.
Ønsker du og dine venner jagttegn ?
Vi tilbyder et jagttegnskursus, der tidsmæssigt er til at overskue, kurset forløber over 10 gange med teori og afstandsbedømmelse samt skydning.
Kurset foregår skydebanen, Stensbjergvej 8A, 4180 Sorø.
For spørgsmål vedrørende Jagttegns kursus er du / I velkommen til at kontakte Steen på tlf.31 62 19 68 , Finn på tlf.51 50 35 27 eller Nicolai på Tlf.40 30 31 98.


Den frivillige jagtprøve,  er en tro kopi af den obligatoriske jagtprøve, giver mulighed for at teste sine færdigheder,
før det virkelig gælder.

Prøverne afholdes i marts og april over hele landet, og næsten alle prøverne annonceres samlet i martsnummeret af Jæger, samt på hjemmesiden.

Alle jagtprøveaspiranter kan tilmelde sig prøven enten individuelt eller hele kursistholdet samlet.
Alle jagttegnsindehavere kan også deltage i prøven.

Der er intet krav om medlemskab af Danmarks Jægerforbund. Det koster pt. kr. 100,- at deltage, og prisen dækker skriftlige materialer, geværer, patroner med videre.

Bestås prøven, får du endvidere et DJ-bevis samt et jægermærke.

Du går gennem hele jagtprøven, selv om du er dumpet undervejs, og du kan tilmelde dig lige så mange prøver, du kan overkomme, uanset om du dumper eller består.

I Danmarks Jægerforbunds kalender kan du se, hvornår de frivillige jagtprøver afholdes.

Information Haglskydeprøve

Tilmelding via login :
"Mit jagttegn"

Post adresse :  Sorø Jagt- & Naturforening | Bo Grieger | Klosteråsen 40 | 4100 Ringsted | e-mail:formand(at)sorojagt.dk
© Sorø Jagt-& Naturforening. All Rights Reserved.