Jagttegn

Før man kan gå på jagt i Danmark, skal man have bestået den obligatoriske jagtprøve.

Man kan tidligst få jagttegn som 16-årig, og jagttegnet skal fornyes hvert år.

Alle jægere, som består jagtprøve i 2014 eller senere, skal for at må gå på jagt med haglgevær bestå en haglskydeprøve.
For jægere, der bestod jagtprøven i 2013 eller før, er der ikke krav om at skulle bestå haglskydeprøven.

Ved spørgsmål angående Jagttegns kursus kontakt Steen Riis-Petersen på telefon: 31621968.


Jagttegn 2023 i Sorø Jagt- og Naturforening.

Vi gentager succesen fra sidste år, hvor alle deltagere bestod prøven.

Forårets hold 2023 starter den 18. januar 2023 kl. 17.30 i klubhuset.

Undervisningen løber over i alt 12 obligatoriske
undervisningsdage i klubhuset og på skydebanen. Hertil
kommer evt. yderligere dage til rutinering af den enkelte deltager efter behov.
jagttegn logoI kurset er indeholdt:
• Teoretisk og praktisk undervisning
• Afstandsbedømmelse og skydning
• Undervisningsmaterialer i kursist mappe
• Adgang til online undervisningsmateriale
• Online træning i spørgsmål til jagtprøven
• Skydebane, lerduer og patroner
Prisen er DKK 3.000,00. Betales den første undervisnings dag

For yderligere information download Jagttegn 2023 her...
Findes også under download i menuen

 

Ved kurset start får deltagerne udleveret kursistmappe med materialer, udarbejdet på baggrund af bøgerne udgivet af Danmarks Jægerforbund.

Tilmelding i klubhuset eller på info@fsjagttegn.dk

Kontaktperson:
Steen Riis-Petersen, Telefon: 31621968


Den frivillige jagtprøve,  er en tro kopi af den obligatoriske jagtprøve, giver mulighed for at teste sine færdigheder,
før det virkelig gælder.

Prøverne afholdes i marts og april over hele landet, og næsten alle prøverne annonceres samlet i martsnummeret af Jæger, samt på hjemmesiden.

Alle jagtprøveaspiranter kan tilmelde sig prøven enten individuelt eller hele kursistholdet samlet.
Alle jagttegnsindehavere kan også deltage i prøven.

Der er intet krav om medlemskab af Danmarks Jægerforbund. Det koster pt. kr. 100,- at deltage, og prisen dækker skriftlige materialer, geværer, patroner med videre.

Bestås prøven, får du endvidere et DJ-bevis samt et jægermærke.

Du går gennem hele jagtprøven, selv om du er dumpet undervejs, og du kan tilmelde dig lige så mange prøver, du kan overkomme, uanset om du dumper eller består.

I Danmarks Jægerforbunds kalender kan du se, hvornår de frivillige jagtprøver afholdes.

Information Haglskydeprøve

Tilmelding via login :
"Mit jagttegn"

Post adresse :  Sorø Jagt- & Naturforening | Bo Grieger | Klosteråsen 40 | 4100 Ringsted | e-mail:formand(at)sorojagt.dk
© Sorø Jagt-& Naturforening. All Rights Reserved.