Klubhus

Sorø Jagt-og Naturforening. Indvielse af nyt klubhus.

På Sorø Jagt-og Naturforenings flugtskydebane, tog foreningen officielt det nye klubhus i brug, søndag d. 04 maj.

Foreningen der driver flugtskydebane på Stenbjærgvej 8, har siden 1972 anvendt et klubhus som blev købt fra en anden skydebane, der blev nedlagt, dette hus er oprindeligt en barak som blev brugt af besættelses tropperne på Amager, tidens krav til i sær toilet faciliteterne gjorde at foreningen ikke kunne tilfreds stille krav fra bl.a. Naturstyrelsen, som afholder jagtprøver for nye jægere, hvor der i sommeren 2013 alene var over 700 personer til jagtprøve, kravet til toiletterne skyldes primært at der de sidste år er en øget tilstrømning til jæger faget af kvinder, som også er meget velkomne, men her er en busk ikke altid tilstrækkeligt som toilet.

Indvielses festen indledtes med at formanden, Torben Nielsen, bad de deltagende mennesker om at ære foreningens, gennem mange år, dygtige riffelinstruktør, Poul Høst som desværre er afgået ved døden d. 1. maj dette år. Ære være hans minde.

Derefter takkede formanden diverse medlemmer og pårørende som havde givet en stor hånd med ved indretningen, af en dobbelt pavillon med indbygget toilet og et klublokale på 70 m2. som er indkøbt og opstillet på pladsen bag det gamle klubhus der bliver flyttet efter høst. Formanden takkede specielt bestyrelsen for fonden for Sorø Sparre og lånekasse, for en donation på 75000 kr. som er et kærkomment tilskud til økonomien i en sådan anskaffelse.

Jesper Bach fra fondsbestyrelsen ønskede foreningen tillykke med nyerhvervelsen og håbede det blev til glæde for jægerne på Sorø egnen, han kunne godt ønske sig at fonden kunne glæde flere inden for sports verdenen i Sorø kommune, men så skulle vi alle bare betale noget mere i rente, på vores lån i banken hvis fonden skulle bruge flere penge.

Hovedbestyrelses medlem i Jægerforbundet, Stig Egede Hansen Sorø, ønskede ligeledes foreningen tillykke med nyerhvervelsen, udtrykte ønske om at et sådant tiltag kunne være med til at styrke Danmarks Jægerforbund hvad medlemstallet angår, nævnte bl. a. hvor mange aktiviteter de lokale jagtforeninger stillede til rådighed for medlemmerne, lige fra jagthornsblæsning, jagttegns kursus, flugtskydebaner, riffelskydebaner, hundedressur, jagtprøver, og nu ikke mindst, en lovpligtig haglskydeprøve.

Formanden takkede for fremmødet og bød derefter de tilstedeværende på en forfriskning.

Post adresse :  Sorø Jagt- & Naturforening | Bo Grieger | Klosteråsen 40 | 4100 Ringsted | e-mail:formand(at)sorojagt.dk
© Sorø Jagt-& Naturforening. All Rights Reserved.