Foreningen

Sorø Jagt-og Naturforening er stiftet 11 juni 1992 ved sammenlægning af Dansk Jagtforening Sorø og Sorø Jagtforening,
Landsjagtforeningen a. 1923. Ved sammenlægningen var der lidt flere medlemmer i Dansk Jagtf. Sorø  end i Sorø Jagtforening,
så der ved sammenlægningen blev ca. 220 medlemmer, det er i dag ca. 310 medlemmer, som kommer fra store dele af vestsjælland.

Foreningen er fra start af tilsluttet Danmarks Jægerforbund.

Foreningen er også medlem af Dansk Flugtskydningsforbund.

Ved sammenlægningen havde Dansk Jagtforening flugtskydebane i Søskoven, og Sorø Jagtforening havde skydebane på Stenbjervej,
banen i Søskoven blev lukket i år 2000 p.g.a. ombygning og støjdæmpning og indtil da blev brugt af Lynge Broby jagtforening.

Flugtskydebanen på Stenbjergvej blev omplaceret og miljøgodkendt i 1996, i 2005 søges om fornyelse af miljøgodkendelsen,
med henblik på en mindre udvidelse af skydetider, som kan komme på tale i år 2009, hvor færdiggørelsen af deponiet
hos naboen slutter, oprindeligt startede Sorø Jagtforening med flugtskydning på Stenbjervej i 1969.

Den nuværende forening har de sidste år haft indskydning af jagtrifler i NCC grusgrav i Lange Løng,
da der ikke kan skydes 100 m. og med jagtammunition i Søskoven.

Foreningen har endvidere hundeopdragelse på programmet hvor der øves på Slettevej i foråret og enkelte dage i august.
læs mere her ..

Foreningen har de sidste år afholdt jagttegnskursus med særdeles flotte resultater, og endvidere afholder Statsskovdistriktet
jagtprøver på flugtskydebanen forår og efterår for aspiranter, fortrinsvis fra den sydlige del af amtet.
Hvert forår afholder kreds 25 frivillig jagtprøve, på banen.
læs mere her..

Foreningen har en gang i løbet af vinteren et aktuelt foredrag af forskellige foredragsholdere, dette forgår som regel i Sorø Hallen,
men har ikke samme deltager interesse som hundearbejdet og skydning.

Som sidste nye tiltag forsøger foreningen at igangsætte et tiltag på det rent jagtlige område,  henvendt mod nye jægere der ikke
selv råder over mulighed for at komme på jagt.

Medlemsskab
Kontakt-info
Formand
Bo Grieger
tlf: 24 79 70 40
email: formand(at)sorojagt.dk

Kasser
Nicolai Zachariassen
tlf: 40 30 31 98
email: kasserer(at)sorojagt.dk

Flugtskydeudvalg
Kim Nielsen
email: skydeudvalg(at)sorojagt.dk
Kontakt tlf: 40 30 31 98

Riffeludvalg
Nicolai Zachariassen
tlf: 40 30 31 98
email: kasserer(at)sorojagt.dk

Hundeudvalg
Stig Egede Hansen
tlf: 23 24 90 76
Webmaster
Morten Nielsen
email: webmaster(at)sorojagt.dk

Post adresse :  Sorø Jagt- & Naturforening | Bo Grieger | Klosteråsen 40 | 4100 Ringsted | e-mail:formand(at)sorojagt.dk
© Sorø Jagt-& Naturforening. All Rights Reserved.